Základní informace o Číně        

Čína byla po staletí vládnoucí civilizací, která předstihla zbytek světa v oblasti umění i vědy. Nicméně během 19. a začátkem 20. století se začaly objevovat občanské nepokoje, hladomor, vojenské porážky a zahraniční okupace. Po druhé světové válce byl nastolen pod vedením Komunistické strany v čele s Mao Zedongem diktátorský režim, který na jedné straně zaručoval suverenitu, na druhé straně znamenal striktní kontroly každodenního života a stál život desítek milionů lidí. Následník Velkého Maa,  Deng Xiaoping, začal po roce 1978 zavádět tržně orientované reformy a decentralizované rozhodování v ekonomické oblasti. Produkt se do roku 2000 zečtyřnásobil. Zatímco ekonomická kontrola se dále snižuje, politická kontrola zůstává stále pevně v rukou vlády.

Základní fakta  
Tradiční celý název: Čínská lidová republika (People's Republic of China)
Tradiční zkrácený název: Čína (China)
Čínský název: 中国
Zkratka: PRC
Hlavní město: Peking (Beijing)
   
Geografie  
Area
  • Země
  • Voda

 

9,596,960 sq km

9,326,410 sq km
270,550 sq km

 

Hranice:      Afgánistán 76 km, Bhútán 470 km, Burma 2,185 km, Hong Kong 30 km, Indie 3,380 km, Kazachstán 1,533 km, Severní Korea 1,416 km, Kyrgyzstán 858 km, Laos 423 km, Macau 0.34 km, Mongolsko 4,677 km, Nepál 1,236 km, Pakistán 523 km, Rusko (severo-východ) 3,605 km, Rusko (severo-západ) 40 km, Tadžikistán 414 km, Vietnam 1,281 km
Podnebí: extrémně odlišné, tropické na jihu, subarktické na severu
Terén: většinou hory, plošiny ve velkých výškách, poušť na západě, nížiny, delty a kopce na východě
Nejnižší bod: Turpan Pendi -154 m
Nejvyšší bod: Mount Everest 8,850 m (1999 est.)
Přírodní rizika: časté tajfuny (okolo pěti za rok podél jižního a východního pobřeží), záplavy, tsunami, zemětřesení, sucha, sesuvy půdy
   
Obyvatelstvo  
Počet obyvatel: 1,286,975,468 (červenec 2003 odh.)
Věková struktura:  
0 - 14  : 23.1% (muži 155,473,656; ženy 141,737,406)
15 - 64: 69.5% (muži 461,223,219; ženy 433,154,970)
nad 65 :   7.4% (muži 44,954,643; ženy 50,431,574)                
   
Populační růst: 0,6%
Poměr pohlaví:  
při narození: 1.09 mužů/žena
pod 15: 1.1 mužů/žena
15 - 64: 1.06 mužů/žena
nad 65: 0.89 mužů/žena
celková populace: 1.06 mužů/žena (2003 odhad)
Očekávaná délka života:  
Celková populace 72.22 years
Muži 70.33 years
Ženy 74.28 years (2003 est.)
Etnické skupiny: Han Chinese 91.9%, Zhuang, Uygur, Hui, Yi, Tibetan, Miao, Manchu, Mongol, Buyi, Korean, a jiné národnosti 8.1%
Náboženství: Daoisté (Taoist), Buddhisté, Muslimové 1%-2%, Křesťané 3%-4%
pozn: oficiálně ateismus
Jazyky: Standardní Čínština nebo Mandarin (Putonghua, založená na pekingském dialektu), Yue (Kantonská čínština), Wu (Shanghaiese), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwanese), Xiang, Gan, Hakka dialekty, jazyky minorit (viz. etnické skupiny)
   
Vláda  
Typ vládního zřízení: Komunistická země
Administrativní uspořádání: 23 provincí (sheng, singular and plural), 5 autonomních regionů* (zizhiqu, singular and plural), and 4 municipality** (shi, singular and plural); Anhui, Beijing**, Chongqing**, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi*, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol*, Ningxia*, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanghai**, Shanxi, Sichuan, Tianjin**, Xinjiang*, Xizang* (Tibet), Yunnan, Zhejiang; pozn. - Čína považuje Tajwan za svou 23. provincii, plus zvláštní administrativní regiony Hong Kong a Macau
Národní svátek: Výročí založení PRC, 1 říjen (1949)
Exekutiva  
President HU Jintao (od 15 března 2003)
Vice President ZENG Qinghong (od 15 března 2003)
Premiér WEN Jiabao (od 16 března 2003)
Vice Premiér HUANG Ju (od 17 března 2003), WU Yi (17 březen 2003), ZENG Peiyan (od 17 března 2003), a HUI Liangyu (od 17 března 2003)
Členství v mezinárodních organizacích APEC, ARF (dialogue partner), AsDB, ASEAN (dialogue partner), BIS, CDB, ESCAP, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (observer), ISO, ITU, LAIA (observer), MINURSO, MONUC, NAM (observer), OPCW, PCA, SCO, UN, UN Security Council, UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO, IFC, UNHCR, UNIDO, AfDB, UNIKOM, UNITAR, UNMEE, UNMIBH, UNMOVIC, UNTSO, UNU, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO
   
Ekonomika  
Popis: Koncem roku 1978 začalo čínské vedení směřovat od pomalé, sovětskému stylu podobné, centrálně plánované ekonomiky k více tržně orientovanému systému. Zatímco systém funguje v rámci politické soustavy komunistických kontrol, ekonomický vliv nestátních organizací a jednotlivců se stále zvyšuje. Čínské autority nahradily původní kolektivizaci v oblasti zemědělství přenesením odpovědnosti na jednotlivé domácnosti a vesnice, zvýšily autoritu místních úředníků a manažerů v průmyslu, povolily širokou řadu malých podniků v oblasti služeb a lehkého výrobního průmyslu, a za účelem zvýšení zahraničního obchodu a investic podpořily otevření ekonomiky zbytku světa. Výsledkem bylo zečtyřnásobení HDP od roku 1978. V roce 2003 byla Čína se svými 1,3 mld obyvatel, ale s HDP ve výši pouhých 5000 USD na obyvatele, druhou největší ekonomikou na světě po Spojených státech (na základě PKS). Díky hybridnímu systému však vedení pociťuje nejhorší výsledky socialismu (byrokracie) i kapitalismu (rostoucí mzdová disproporce). Vláda usiluje o a) vybírání výnosů od provincií, z podnikání i od jednotlivců, b) snížení korupce a ostatní ekonomické kriminality, a c) udržení nad vodou rozsáhlé státem vlastněné podniky, z nichž mnohé byly ochráněny před konkurencí různými subvencemi a mnohé z nich nejsou schopny vyplácet platy a penze v plné výši. Další dlouhodobá hrozba ekonomickému růstu je životní prostředí, konkrétně znečištěné ovzduší či eroze půdy. Čína i nadále ztrácí ornou půdu díky erozi a ekonomickému vývoji. Na druhou stranu Čína benefitovala z velké expanze využívání internetu. Zahraniční investice zůstávají hlavním podstatou jejího ekonomického růstu.
HDP na obyvatele: parita kupní síly - $4,700 (2002 odh.)
Růst HDP: 8% (oficiální data) (2002 odh)
Populace pod hranicí chudoby 10% (2001 odh.)
Inflace: -0.8% (2002 odh.)
Nezamětsnanost: městská nezaměstnanost zhruba 10%, značná nezaměstnanost na venkově (2002 odh)
Měna: yuan (CNY)
pozn:: taktéž Renminbi (RMB)
Měnový kurz: yuan per US dollar - 8.28 (2002)

Zdroj: The CIA World Fact Book